Swyddi Gwag

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Lleoliad
  •  
Swydd
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Cyflog
  •  
  •  
  •  

Swyddi Gwag

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

6 canlyniad yn cyfateb!

Rhif y Swydd Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
7043 Cyfleoedd Cyfnod Penodol a Secondiad Llywodraeth Cymru, Ymgyrch Recriwtio Swyddogion Gweithredol (EO) Cymru gyfan Swyddog Gwiethredol (SG) - £25,030 - £28,850 21 Apr 2021 12:00 BST
7052 Uwch-swyddog Ymchwil, Ymchwil y Gymraeg Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000 30 Apr 2021 16:00 BST
7051 Swyddog Ymchwil / Uwch-swyddog Ymchwil x5 Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000 30 Apr 2021 16:00 BST
7046 Peiriannydd Cyfrifiadura Defnyddwyr x2 Cymru gyfan Swyddog Gwiethredol (SG) - £25,030 - £28,850 4 May 2021 16:00 BST
6985 Cynghorydd Llys Teulu (Cymraeg yn hanfodol) Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000 6 May 2021 16:00 BST
7058 Cyfarwyddwr Masnachol a Chaffael Cymru gyfan Yr Uwch Wasanaeth Sifil 11 May 2021 12:00 BST