Swyddi Gwag

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Lleoliad
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Swydd
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cyflog
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Swyddi Gwag

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

36 canlyniad yn cyfateb!

Rhif y Swydd Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
8824 Cyfarwyddwr Cyffredinol, Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Gymraeg, Llywodraeth Cymru Cymru gyfan Yr Uwch Wasanaeth Sifil 30 May 2023 23:55 BST
8886 Rheolwr Rhaglen Cartrefi Clyd (SEO) - Cyfle am Fenthyciad o’r Tu Allan (trosglwyddiad ar draws y Gwasanaeth Sifil yn unig) Cymru gyfan SEO - £41,700 - £49,370 31 May 2023 16:00 BST
8783 Swyddog Gwaith Achos x3 Cymru gyfan Cymorth Tîm - £22,150 - £25,620 31 May 2023 16:00 BST
8772 Uwch-Rheolwr Cyllid Cymru gyfan SEO - £41,700 - £49,370 31 May 2023 16:00 BST
8840 Pennaeth Polisi Hil, Ffydd, a Sipsiwn, Roma a Theithwyr Cymru gyfan Gradd 7 - £53,440 - £63,900 2 Jun 2023 16:00 BST
8697 Swyddog Cymorth Busnes AGC x3 – Cymraeg yn Hanfodol Lleoliad arall Cymorth Tîm - £22,150 - £25,620 2 Jun 2023 16:00 BST
8740 Swyddog Cymorth Busnes AGC x2 Lleoliad arall Cymorth Tîm - £22,150 - £25,620 2 Jun 2023 16:00 BST
8773 Rheolwr Cysylltiadau Safon Ansawdd Tai Cymru Cymru gyfan HEO - £32,460 - £39,690 5 Jun 2023 16:00 BST
8774 Swyddog Gorfodi a Sancsiynau Diogelwch Adeiladau Cymru gyfan EO - £26,900 - £30,610 5 Jun 2023 16:00 BST
8776 8776 Uwch Reolwr Polisi Tai Sector Preifat - Cynllun Lesio Cymru Cymru gyfan SEO - £41,700 - £49,370 5 Jun 2023 16:00 BST
8764 Uwch-reolwr Rheoleiddio Cymru gyfan SEO - £41,700 - £49,370 5 Jun 2023 16:00 BST
8779 Uwch Reolwr Polisi Tai Sector Preifat Cymru gyfan SEO - £41,700 - £49,370 5 Jun 2023 16:00 BST
8778 Rheolwr Polisi Tai Sector Preifat Cymru gyfan HEO - £32,460 - £39,690 5 Jun 2023 16:00 BST
8765 Uwch Ddadansoddydd Ariannol Cymru gyfan SEO - £41,700 - £49,370 5 Jun 2023 16:00 BST
8789 8789 - Swyddog Iechyd a Thai Cymru gyfan EO - £26,900 - £30,610 5 Jun 2023 16:00 BST
8787 Uwch-gynghorydd Eiddo Cymru gyfan SEO - £41,700 - £49,370 5 Jun 2023 16:00 BST
8777 8777 - Uwch Swyddog Grantiau Cyfalaf Cymru gyfan SEO - £41,700 - £49,370 5 Jun 2023 16:00 BST
8784 Uwch-gynghorydd Eiddo Cymru gyfan SEO - £41,700 - £49,370 5 Jun 2023 16:00 BST
8786 Pennaeth Cydweithio a'r Sector Cyhoeddus - Ystadau Cymru Cymru gyfan SEO - £41,700 - £49,370 5 Jun 2023 16:00 BST
8781 Swyddog Iechyd a Thai Cymru gyfan SEO - £41,700 - £49,370 5 Jun 2023 16:00 BST
8793 8793 - Pennaeth Cyllid Diogelwch a Gwella Cymru gyfan Gradd 7 - £53,440 - £63,900 5 Jun 2023 16:00 BST
8780 Swyddog Adfywio, Benthyciadau a Gorfodi Cymru gyfan HEO - £32,460 - £39,690 5 Jun 2023 16:00 BST
8775 ~~OPPORTUNITY_TITLE_2003A946-E691-4E89-A5BB-0AE2BB023869~~ Cymru gyfan HEO - £32,460 - £39,690 5 Jun 2023 16:00 BST
8883 Dirprwy Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol (y Gymraeg yn Hanfodol) Cymru gyfan Yr Uwch Wasanaeth Sifil 6 Jun 2023 12:00 BST
8884 Dirprwy Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol Cymru gyfan Yr Uwch Wasanaeth Sifil 6 Jun 2023 12:00 BST
8898 Arweinydd Tîm – Caffael Tir (Is-adran y Rhwydwaith Ffyrdd Strategol) Cymru gyfan HEO - £32,460 - £39,690 9 Jun 2023 16:00 BST
8806 Rheolwr Cyllid a Rheolwr Ymwrthedd Gwrthficrobaidd Cymru gyfan HEO - £32,460 - £39,690 9 Jun 2023 16:00 BST
8771 Amryw o Swyddi Cyllid - Gradd 7 Cymru gyfan Gradd 7 - £53,440 - £63,900 12 Jun 2023 16:00 BST
8894 Cynghorydd Llys Teulu Y Canolbarth SEO - £41,700 - £49,370 12 Jun 2023 16:00 BST
8892 Cynghorydd Llys Teulu (Gwent) Lleoliad arall SEO - £41,700 - £49,370 12 Jun 2023 16:00 BST
8895 Cynghorydd Llys Teulu - De Orllewin Cymru (Abertawe) Y De-orllewin SEO - £41,700 - £49,370 12 Jun 2023 16:00 BST
8757 Rheolwr Technegol Safonau Adeiladu Cymru gyfan Gradd 7 - £53,440 - £63,900 12 Jun 2023 16:00 BST
8739 Pennaeth Polisi Rheoliadau Adeiladu Cymru gyfan Gradd 6 - £67,100 - £76,990 12 Jun 2023 16:00 BST
8803 Arolygydd Adeiladau Hanesyddol (Y Gogledd) Gogledd Cymru SEO - £41,700 - £49,370 16 Jun 2023 16:00 BST
8829 Arweinydd Ymgysylltu Strategol – Adolygiadau Diogelu Unedig Sengl Cymru gyfan Gradd 7 - £53,440 - £63,900 16 Jun 2023 16:00 BST
8795 Arolygydd Rhanbarthol Henebion ac Archaeoleg Y Canolbarth, Gogledd Cymru SEO - £41,700 - £49,370 23 Jun 2023 16:00 BST