Swyddi Gwag

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Lleoliad
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Swydd
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cyflog
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Swyddi Gwag

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

42 canlyniad yn cyfateb!

Rhif y Swydd Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
8771 Amryw o Swyddi Cyllid - Gradd 7 Cymru gyfan Gradd 7 - £53,440 - £63,900 12 Jun 2023 16:00 BST
8892 Cynghorydd Llys Teulu (Gwent) Lleoliad arall SEO - £41,700 - £49,370 12 Jun 2023 16:00 BST
8757 Rheolwr Technegol Safonau Adeiladu Cymru gyfan Gradd 7 - £53,440 - £63,900 12 Jun 2023 16:00 BST
8739 Pennaeth Polisi Rheoliadau Adeiladu Cymru gyfan Gradd 6 - £67,100 - £76,990 12 Jun 2023 16:00 BST
8764 Uwch-reolwr Rheoleiddio Cymru gyfan SEO - £41,700 - £49,370 12 Jun 2023 16:00 BST
8787 Uwch-gynghorydd Eiddo Cymru gyfan SEO - £41,700 - £49,370 12 Jun 2023 16:00 BST
8784 Uwch-gynghorydd Eiddo Cymru gyfan SEO - £41,700 - £49,370 12 Jun 2023 16:00 BST
8793 8793 - Pennaeth Cyllid Diogelwch a Gwella Cymru gyfan Gradd 7 - £53,440 - £63,900 12 Jun 2023 16:00 BST
8891 Cynghorydd Llys Teulu - De Cymru Y De-ddwyrain SEO - £41,700 - £49,370 14 Jun 2023 16:00 BST
8890 ~~OPPORTUNITY_TITLE_3EABE7D2-C0E3-45A6-AFED-B5521EEFF40A~~ Y Canolbarth Cymorth Tîm - £22,150 - £25,620 14 Jun 2023 16:00 BST
8928 Uwch-reolwr – Arolygu Gofal Plant a Chwarae Lleoliad arall Gradd 7 - £53,440 - £63,900 14 Jun 2023 16:00 BST
8792 Rheolwr Cyfathrebu Digidol Cymru gyfan HEO - £32,460 - £39,690 15 Jun 2023 16:00 BST
8926 Syrfëwr Eiddo Y Canolbarth, Gogledd Cymru SEO - £41,700 - £49,370 16 Jun 2023 16:00 BST
8901 Swyddog Cymorth Is-adran (Y Rhwydwaith Ffyrdd Strategol) Caerdydd, Cymru gyfan EO - £26,900 - £30,610 16 Jun 2023 16:00 BST
8927 Dylunydd Cynnwys Cyswllt Cymru gyfan EO - £26,900 - £30,610 16 Jun 2023 16:00 BST
8899 ~~OPPORTUNITY_TITLE_05F2595E-10E0-4CBD-9EA0-379D41314B6C~~ Cymru gyfan HEO - £32,460 - £39,690 16 Jun 2023 16:00 BST
8803 Arolygydd Adeiladau Hanesyddol (Y Gogledd) Gogledd Cymru SEO - £41,700 - £49,370 16 Jun 2023 16:00 BST
8829 Arweinydd Ymgysylltu Strategol – Adolygiadau Diogelu Unedig Sengl Cymru gyfan Gradd 7 - £53,440 - £63,900 16 Jun 2023 16:00 BST
8896 Rheolwr Arolygu Awdurdodau Lleol x2 Lleoliad arall SEO - £41,700 - £49,370 19 Jun 2023 16:00 BST
8893 Rheolwr Arolygu Awdurdodau Lleol x2 – Cymraeg yn Hanfodol Lleoliad arall SEO - £41,700 - £49,370 19 Jun 2023 16:00 BST
8919 Uwch-reolwr – Gwasanaethau Corfforaethol a Busnes Lleoliad arall Gradd 7 - £53,440 - £63,900 19 Jun 2023 16:00 BST
8939 Ymatebwr Bwrdd Gwaith Rhanbarthol (Cymru gyfan) x3 Cymru gyfan EO - £26,900 - £30,610 19 Jun 2023 16:00 BST
8954 Syrfëwr Meintiau Cymru gyfan SEO - £41,700 - £49,370 19 Jun 2023 16:00 BST
8930 Uwch-gynghorydd Amgueddfeydd Cymru gyfan SEO - £41,700 - £49,370 19 Jun 2023 16:00 BST
8953 Pennaeth Polisi Datgarboneiddio Cartrefi Cymru gyfan Gradd 7 - £53,440 - £63,900 19 Jun 2023 16:00 BST
8894 Cynghorydd Llys Teulu Y Canolbarth SEO - £41,700 - £49,370 19 Jun 2023 16:00 BST
8895 Cynghorydd Llys Teulu - De Orllewin Cymru (Abertawe) Y De-orllewin SEO - £41,700 - £49,370 19 Jun 2023 16:00 BST
8945 Uwch-ddadansoddwr Desg Wasanaeth Caerdydd EO - £26,900 - £30,610 20 Jun 2023 16:00 BST
8944 Dadansoddwr Desg Wasanaeth x3 Caerdydd Cymorth Tîm - £22,150 - £25,620 20 Jun 2023 16:00 BST
8952 Swyddog Grantiau Cymraeg 2050 Cymru gyfan EO - £26,900 - £30,610 20 Jun 2023 16:00 BST
8942 Rheoliadau Adeiladu – Arweinydd y Broses Rheoli Adeiladu Cymru gyfan SEO - £41,700 - £49,370 21 Jun 2023 16:00 BST
8943 Cynghorydd Proffesiynol – Dysgu Sylfaen Cymru gyfan Gradd 7 - £53,440 - £63,900 21 Jun 2023 16:00 BST
8900 Cydlynydd Drafftio Gohebiaeth Cymru gyfan EO - £26,900 - £30,610 21 Jun 2023 16:00 BST
8941 Rheoliadau Adeiladu – Rheolwr Safonau'r Broses Rheoli Adeiladu Cymru gyfan HEO - £32,460 - £39,690 22 Jun 2023 16:00 BST
8940 Rheolwr Data a Gwybodaeth Diogelwch Adeiladau Cymru gyfan HEO - £32,460 - £39,690 22 Jun 2023 16:00 BST
8933 Rheolwr Polisi Cyswllt Diwydiant a Chwmpas Diogelwch Adeiladau Lleoliad arall HEO - £32,460 - £39,690 23 Jun 2023 16:00 BST
8756 Uwch-ddatblygwr Dynamics 365 Cymru gyfan SEO - £41,700 - £49,370 23 Jun 2023 16:00 BST
8795 Arolygydd Rhanbarthol Henebion ac Archaeoleg Y Canolbarth, Gogledd Cymru SEO - £41,700 - £49,370 23 Jun 2023 16:00 BST
8948 Rheolwr Cronfa’r Economi Gylchol Cymru gyfan HEO - £32,460 - £39,690 26 Jun 2023 16:00 BST
8949 Ailddefnyddio a Thrwsio - Arweinydd Polisi Cymru gyfan SEO - £41,700 - £49,370 26 Jun 2023 16:00 BST
9011 Cyfarwyddwr, Pobl a Lleoedd Grŵp y Prif Swyddog Gweithredu Cymru gyfan Yr Uwch Wasanaeth Sifil 29 Jun 2023 23:55 BST
8921 Golygydd Testunau Deddfwriaethol Dwyieithog Cymru gyfan HEO - £32,460 - £39,690 7 Jul 2023 16:00 BST