Cysylltu â Chymorth Technegol

Ydych chi wedi rhoi cynnig ar y dolenni ar y chwith? Gallai'r wybodaeth sydd yn y Cwestiynau Cyffredin eich helpu i ddatrys y mater yn gynt na thrwy anfon e-bost, gan y gallai ymateb technegol manwl gymeryd hyd at 2 ddiwrnod gwaith.
Os felly defnyddiwch y templed isod i anfon eich e-bost i'r tîm cymorth fydd yn edrych ar eich cwestiwn ac yn ymateb o fewn 2 ddiwrnod gwaith.

Rhowch gymaint o wybodaeth berthnasol â phosibl gan y bydd hyn yn golygu y gallwn ddelio â'ch cwestiwn yn gyflym ac yn effeithiol.
Os yn bosib, nodwch:

*Fersiwn eich porwr
*Eich System Weithredu
*Eich Enw Defnyddiwr.

Rhowch y cyfeiriad e-bost rydych wedi ei ddefnyddio wrth gofrestru neu un arall os nad oes gennych gyfrif.
Os nad ydych yn rhoi cyfeiriad e-bost dilys fyddwn ni ddim yn gallu cysylltu â chi.