Swyddi Gwag

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Lleoliad
 •  
 •  
 •  
 •  
Swydd
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cyflog
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Swyddi Gwag

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

10 canlyniad yn cyfateb!

Rhif y Swydd Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
7243 Rheolwr Adolygu Gyriannau Etifeddol Cymru gyfan Swyddog Gweithredol Uwch - £31,210 - £38,160 8 Dec 2021 16:00 GMT
7222 Uwch-reolwr – Arolygu Gwasanaethau Oedolion ac Arolygu Gwasanaethau Plant ac Oedolion Iau Cymru gyfan, Lleoliad arall Gradd 7 - £51,380 - £61,440 8 Dec 2021 16:00 GMT
7224 Uwch-reolwr – Strategaeth, Polisi ac Ymgysylltu Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 15 Dec 2021 16:00 GMT
7242 Cwch Patrolio'r Bysgodfa Peiriannydd Gogledd Cymru Swyddog Gweithredol (SG) - £25,860 - £29,430 16 Dec 2021 16:00 GMT
7255 Arweinydd Tîm Cyfieithu Deddfwriaeth Gwahanol leoliadau Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 23 Dec 2021 16:00 GMT
7098 Rolau Amrywiol Gradd EO - Benthyciad o’r Tu Allan (Ar agor) Cymru gyfan Swyddog Gweithredol (SG) - £25,860 - £29,430 31 Mar 2022 16:00 BST
7166 Rolau Amrywiol Gradd TS - Benthyciad o’r Tu Allan (Ar agor) Cymru gyfan Cymorth Tîm - £21,300 - £24,630 31 Mar 2022 16:00 BST
7053 Rolau Amrywiol Gradd 7 - Benthyciad o’r Tu Allan Cymru gyfan Gradd 7 - £51,380 - £61,440 31 Mar 2022 16:00 BST
7073 Rolau Amrywiol Gradd HEO - Benthyciad o’r Tu Allan 9 (Ar agor) Cymru gyfan Swyddog Gweithredol Uwch - £31,210 - £38,160 31 Mar 2022 16:00 BST
7070 Rolau Amrywiol Gradd SEO - Benthyciad o’r Tu Allan (Ar agor) Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £40,100 - £47,470 31 Mar 2022 16:00 BST