Swyddi Gwag

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Lleoliad
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Swydd
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cyflog
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Swyddi Gwag

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

15 canlyniad yn cyfateb!

Rhif y Swydd Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
7158 Pennaeth y Polisi Cyflawnwyr Trais Cymru gyfan Gradd 6 - £63,880 - £74,730 21 Sep 2021 16:00 BST
7161 Prif Arolygydd Cynllunio Yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol Cymru gyfan Yr Uwch Wasanaeth Sifil 27 Sep 2021 12:00 BST
7138 Cynghorydd Llys Teulu Y De-orllewin, Lleoliad arall Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000 30 Sep 2021 16:00 BST
7132 Job Title / Teitl y Swydd: Cynghorydd Llys Teulu (Cymraeg yn hanfodol) Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000 30 Sep 2021 16:00 BST
7137 ~~OPPORTUNITY_TITLE_11D8014B-9B75-4E7B-90F4-42C08E683A32~~ Y Canolbarth, Lleoliad arall Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000 30 Sep 2021 16:00 BST
7139 Cynghorydd Llys Teulu - De Cymru neu Gwent Caerdydd, Y De-ddwyrain, Lleoliad arall Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000 30 Sep 2021 16:00 BST
7136 Cynghorydd Llys Teulu - Gogledd Cymru (Cyffordd Llandudno neu Wrecsam) Gogledd Cymru, Lleoliad arall Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000 30 Sep 2021 16:00 BST
7163 Rheolwr Gwybodaeth a Chofnodion x 2 Cymru gyfan Swyddog Gweithredol Uwch - £30,600 - £37,410 1 Oct 2021 16:00 BST
7191 ~~OPPORTUNITY_TITLE_923F9F51-FB83-41DE-8C7D-E80875A91FFE~~ Cymru gyfan Swyddog Gweithredol Uwch - £30,600 - £37,410 1 Oct 2021 23:55 BST
7189 Uwch Ddadansoddwr Seibrddiogelwch Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000 1 Oct 2021 23:55 BST
7165 Dadansoddwr Gwybodaeth Lleoliad arall Swyddog Gweithredol Uwch - £30,600 - £37,410 14 Oct 2021 16:00 BST
7098 Rolau Amrywiol Gradd EO - Benthyciad o’r Tu Allan (Ar agor) Cymru gyfan Swyddog Gweithredol (SG) - £25,030 - £28,850 1 Dec 2021 23:55 GMT
7070 Rolau Amrywiol Gradd SEO - Benthyciad o’r Tu Allan (Ar agor) Cymru gyfan Prif Swyddog Gweithredol - £39,310 - £47,000 8 Dec 2021 12:00 GMT
7073 Rolau Amrywiol Gradd HEO - Benthyciad o’r Tu Allan 9 (Ar agor) Cymru gyfan Swyddog Gweithredol Uwch - £30,600 - £37,410 14 Dec 2021 16:00 GMT
7053 Rolau Amrywiol Gradd 7 - Benthyciad o’r Tu Allan Cymru gyfan Gradd 7 - £50,870 - £60,830 31 Dec 2021 16:00 GMT