Swyddi Gwag

~~NOTIFICATION_FILTER_RESULTS~~
Clirio
Lleoliad
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Swydd
 •  
 •  
Cyflog
 •  
 •  
 •  
 •  

Swyddi Gwag

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch ar y teitl.

4 canlyniad yn cyfateb!

Rhif y Swydd Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
6101 Pennaeth Economeg Iechyd Cymru gyfan Band Gweithredol 1 - £61,090 - £71,475 26 Jul 2019 16:00 BST
6085 AGC - Uwch-reolwr Cofrestru a Gorfodi Gogledd Cymru, Y De-ddwyrain, Y De-orllewin, Lleoliad arall Band Gweithredol 2 - £48,650 - £58,185 1 Aug 2019 16:00 BST
6061 Ysgrifennydd Cyfreithiol Caerdydd Band Tîm - £19,240 - £22,500 2 Aug 2019 16:00 BST
6142 Dirprwy Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol Cymru gyfan Yr Uwch Wasanaeth Sifil 14 Aug 2019 12:00 BST